logo
Philipse Keunen Accountants & Belastingadviseurs lijkt wellicht een accountantskantoor zoals er vele zijn in de regio. Toch....de aanpak bij Philipse Keunen verschilt wezenlijk. Bij Philipse Keunen staat de cliënt écht centraal bij alle activiteiten. Het onderscheidend vermogen van Philipse Keunen is prominent en permanent aanwezig en wordt zichtbaar gemaakt in kwalitatief hoogwaardige adviezen. Service en bereikbaarheid staan daarbij overduidelijk op de voorgrond. Philipse Keunen garandeert maximale betrokkenheid met korte en inspirerende lijnen en met een uitstekend gevoel voor cijfers en mensen.
playstore
appstore
yuki robotic internet
philipse keunen banner

Laatste actuele nieuws

Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen

20-10-2016 – Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de kentekenplicht voor … Lees verder...

Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting

19-10-2016 – Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet gaan om de … Lees verder...

Uitbreiding kraamverlof partner

19-10-2016 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen … Lees verder...

Oud pand was bestemd voor bewoning

13-10-2016 – Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in afwijking van … Lees verder...

Pand ondernemer was keuzevermogen

13-10-2016 – Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn … Lees verder...